Gizlilik Politikamız

   Verkirayagitsin.com sitesinin tüm hakları verkirayagitsin.com’a aittir. Verkirayagitsin.com tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir. Verkirayagitsin.com üye' nin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri' ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Verkirayagitsin.com Gizlilik Prensipleri' nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Verkirayagitsin.com vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari önlemlerle desteklenmektedir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Verkirayagitsin.com tavsiye etmektedir.

   Verkirayagitsin.com işbu Aydınlatma Metni’ ni herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Verkirayagitsin.com' un değişiklik yaptığı Aydınlatma Metni hükümleri verkirayagitsin.com adlı web sitesinde ("Web Sitesi") yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Verkirayagitsin.com yenilenen sözleşmeler konusunda bireysel ve kurumsal üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Aydınlatma Metni’ nin söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali verkirayagitsin.com adlı web sitesine ("Web Sitesi") yüklenecektir. İşbu sebeple Verkirayagitsin.com güncellenen Aydınlatma Metni hakkında bireysel ve kurumsal üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal üye/üyelerin yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, bu Aydınlatma Metni’ ni her kullanım öncesi kontrol etmelerini verkirayagitsin.com önermektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal üyeleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. verkirayagitsin.com, kullanıcıların kendisine verkirayagitsin.com adlı web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

   Bireysel ve kurumsal üyeler Web Site’ sini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu Aydınlatma Metni’ nde anlatıldığı gibi, verkirayagitsin.com tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal üyelerin özgür iradeleri ile verkirayagitsin.com’ a sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyeler bu kişisel bilgileri verkirayagitsin.com’ a verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal üyelere daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu platformda üyelerden talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini verkirayagitsin.com önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması üyelerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda verkirayagitsin.com’ un hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle verkirayagitsin.com’ un bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü üye/üyelere aittir.

   Şu kadar ki, verkirayagitsin.com 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üye/Üyeler’ in kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

   Verkirayagitsin.com bireysel ve kurumsal üyelerin vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal üyelerin verkirayagitsin.com ile destek@verkirayagitsin.com e-posta adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir. Verkirayagitsin.com’ u kullanan kullanıcı’ nın vermiş olduğu verilerin verkirayagitsin.com’ a bağlı veya verkirayagitsin.com ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.

    Kullanıcı, verkirayagitsin.com’ dan kendisine ait verilerin hangi amaç ve hangi verilere ilişkin kullanıldığını bilgilendirmesini talep edebilir ve verkirayagitsin.com kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’ unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir.

   Verkirayagitsin.com işbu verilere ilişkin Kullanıcı’ nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmeden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

   Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi halinde ve talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Kullanıcı’ ya ait verileri, Kullanıcı’ nın talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

   Verkirayagitsin.com Web Sitesi’ne üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için bireysel ve kurumsal üyelerden temin edilen kişiler bilgileri aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, verkirayagitsin.com tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise destek@verkirayagitsin.com adresine e-posta gönderip listeden çıkmaları gerekmektedir. Verkirayagitsin.com işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler Bize Ulaşın sayfasında yer alan İletişim Bilgileri aracılığı ile verkirayagitsin.com ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

   Verkirayagitsin.com, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullancıya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu verkirayagitsin.com kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

   Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, verkirayagitsin.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

   Verkirayagitsin.com, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu verkirayagitsin.com’ un işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. verkirayagitsin.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında verkirayagitsin.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

   Verkirayagitsin.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi' ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi' ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi' ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

   Verkirayagitsin.com; Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirme ve Google Analytics’de, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

İşbu kapsamda, ilgi alanlarını saklamak istemeyen Kullanıcılar reklam tercihlerini düzenleyerek iptal edebilirler. Kullanıcılara ait reklam tercihleri yalnızca, işbu bilgisayardaki kullanıcı tarayıcısına uygulanacaktır. Kullanıcılar, Tarayıcılarının çerezlerini sildiklerinde sıfırlanacaktır. Reklam tercihlerinizi düzenlemek için tıklayın.

Google Analytics kapsamı dışında kalmak isteyen Kullanıcılar için, tarayıcılarına Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi yükleyebilirler.

Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışları tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirilir. Google Analytics’te tanımlanan yeniden pazarlama listeleri otomatik olarak Google AdWords'e gönderilir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde, ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

Reklam Verenin reklam içeriği, Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik olarak gösterilir.

   Kullanıcıların web sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere verkirayagitsi.com ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler (Örneğin, Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezler (Örneğin, DoubleClick çerezi), Google Analytics tarafında yeniden pazarlama listeleri oluşturulur. Buna göre kullanıcının ziyaret metrikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak web sitesinde ya da Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

   Verkirayagitsin.com, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, verkirayagitsin.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

   KULLANICI İSTEKLERİ / GERİ BİLDİRİM

Verkirayagitsin.com.com üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

   KULLANICI ADI VE ŞİFRE

   Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak verkirayagitsin.com üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır. Kullanıcı' nın Site’ den yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Verkirayagitsin.com sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye' ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye' ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda verkirayagitsin.com bilgilendirilmelidir. Verkirayagitsin.com üyesi olarak belirlenen güvenlik - gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden verkirayagitsin.com güvenlik - gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde verkirayagitsin.com sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde "Müşteri İlişkileri" birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

   Bu Web Sitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Web Site’ ye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri verkirayagitsin.com ile Web Sitesi üzerinden paylaşabilir. verkirayagitsin.com bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının verkirayagitsin.com ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri verkirayagitsin.com sistemden silecektir.